Waarom juist GedragsEffect?

Maatwerk 

Voor een passend advies analyseer ik eerst volgens een beproefde methode (gebaseerd op mijn promotieonderzoek naar winkeldiefstalpreventie) de uitgangssituatie. Als helder is waarom in deze specifieke situatie het beoogde gedrag uitblijft selecteer ik passende tools om het gedrag te veranderen. Afhankelijk van de uitgangssituatie kunnen de tools gericht zijn op overtuigen, boeien, motiveren, (onbewust) verleiden, informeren, faciliteren of een combinatie daarvan.

Evidence based                                           

Alle adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewezen psychologische inzichten. Ik maak gebruik van een groot aanbod van modellen[1], van onder meer Tversky & Kahneman (prospect theory, heuristieken), Ariely (irrationele keuzes), Thaler & Sunstein (Nudging), Cialdini (overtuigen), Schwartz (keuzestress), Poiesz (Gedragsmanagement), en vele anderen.

Praktisch

De resultaten van de analyse en de geselecteerde psychologische tools vertaal ik in concrete, praktische toepassingen. Er is geen psychologische kennis nodig om de adviezen te kunnen uitvoeren.

Klantgericht

GedragsEffect staat voor directe, korte communicatielijntjes en flexibele planning; wensen van de opdrachtgever staan centraal.


[1] Dit zijn inzichten die bijvoorbeeld ook de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid gebruikt voor beleidsadvies aan de overheid.